ProActive_logga.gif
Från servrarhallar till enskilda program 
Vi övervakar allt från globala datanät till enskilda program i Windows och Linux miljö. Baserat på våra egenutvecklade moduler och datainsamlingskort kan vi implementera övervakning av allt från prestandahämmande faktorer i ett datanät till svarstider i en databas. 

Larmdistribution
Larm kan distribueras till de egna medarbetarna eller till JCD som snabbt kan avhjälpa eventuella problem så att er kärnverksamhet aldrig blir lidande. Larm kan även sändas till externa företag som ansvara för er server eller för speciella delar i en driftsmiljö som till exempel kyla och el.

Realtid
För att snabbt ge berörda en bild av driftläget båda vid normal drift och vid fel använder vi web- och iPhone-applikationer, både färdiga och egenutvecklade.

Statistik
Med statistik kan vi spåra återkommande problem och lasttoppar och föreslå åtgärder för att förebygga dessa.
graf.jpg