ProActive_logga.gif
Embedded probe
Vi har utvecklat övervakningsprogramvara för ett flertal olika modeller av embedded kort. Flera kort kan arbeta tillsammans för att ge en helhetsbild av status i ett datanät. Vid kommunikationsavbrott lagras alla mätningar i kortets minne tills de kan analyseras. På så vis kan man åstadkomma en mycket tydlig bild av en svåranalyserad felsituation i syfte att förebygga den i framtiden.
rb.jpg